พันธกิจ / IRU Missions
 
  1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ 
      (International Relations, Academic network and Internationalization policy support)

  2. บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service Center)

  3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน 
      (Information service for outbound exchange program)

 

โครงสร้างหน่วยงาน / IRU Administrative Structure
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์/Exchange Program
- Call for application: Winter Seminar on Human Security Development and Energy Science (เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ไม่จำกัดสาขา) : ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th 
- Short-term Kansai University Intensive Japanese Language and Culture Course in Winter 2019 (นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ประมาณ 133,700 - 286,000 เยน) : ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1497 
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น สำหรับภาคการศึกษา Spring Semester 2019 (เดือนเมษายน) : ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ หัวข้อ Exchange Program
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Toyama ประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Nara Women's University ประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nara-wu.ac.jp/iec/int/en/study/foreign_exchange/index.html 
- โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Osaka University
 
ติดต่อเรา / Contact Information
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/Tel: +66 5394 4016     โทรสาร/Fax: +66 5394 4666
E-mail: ir.agri@cmu.ac.th


Sign in / เข้าสู่ระบบ

International Relations Unit

Faculty of Agriculture , Chiang Mai University
239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang,
Chiang Mai 50200 THAILAND

Tel : 053-944016 Fax : 0-5394-4666