พันธกิจ / IRU Missions
 
  1. งานความร่วมมือระหว่างประเทศและงานสนับสนุนนโยบายการสร้างความเป็นนานาชาติ 
      (International Relations, Academic network and Internationalization policy support)

  2. บริการข้อมูล ให้คำแนะนำ และติดต่อประสานงานด้านต่างประเทศ (International Service Center)

  3. สนับสนุนการให้นักศึกษาและบุคลากรเพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดน 
      (Information service for outbound exchange program)

 

โครงสร้างหน่วยงาน / IRU Administrative Structure
 
 ประกาศ / Announcement
 
 
ติดต่อเรา / Contact Information
หน่วยวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/Tel: +66 5394 4016     โทรสาร/Fax: +66 5394 4666


Sign in / เข้าสู่ระบบ

International Relations Unit

Faculty of Agriculture , Chiang Mai University
239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang,
Chiang Mai 50200 THAILAND

Tel : 053-944016 Fax : 0-5394-4666